Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Giải pháp cần thiết cho môi trường ở thị xã Thuận An

Sau  khi đánh giá về các hiện trạng môi trường trên địa bàn thì cần phải đưa ra các giải pháp hợp lý với hiện trạng đang xảy ra. Phòng tài nguyên của TX. Thuận An cho biết đã dự báo những thách thức lớn nhất về bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó nhiều vấn đề được đặt ra và phải giải quyết cấp bách chất lượng nguồn nước ngầm, nguồn nước mặt tiếp tục bị suy giảm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của kinh tế xã hội. Tập trung đầu tư các cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nạo vét sông rạch, khai thông cống rãnh bên cạnh hút hầm cầu Thuận An, đó là những việc làm đầu tiên mà cán bộ địa phương đang làm.
Phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra
Quản lý các khu công nghiệp cũng là vấn đề bức xúc cần ưu tiên giải quyết, nhất là đối với vùng cơ sở nằm trong vùng chưa có hạ tầng thoát nước. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng chuẩn khoa họ là việc làm cần và đủ của các khu công nghiệp. Khi mà lượng nước thải ở đây hằng ngày thải ra ngoài môi trường rất lớn. Chúng ta phải có quá trình giám sát các hoạt động của các khu công nghiệp này. Thường xuyên lấy các mẫu nước thải để phản ứng kịp thời với các hiện tượng tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Có các biện pháp cứng rắn hơn với các các nhân hay tổ chức vi phạm.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, TX.Thuận An sẽ đạt các chỉ tiêu cụ thể như: 90% tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 100% tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn y tế; 100% các dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp với quy hoạch; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để hoặc di dời ra khỏi các khu dân cư, đô thị; trên 50% nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý; bảo đảm 100% khu dân cư xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung theo đúng quyết định phê duyệt; mật độ cây xanh đô thị 5 - 10m2/người; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; trên 95% hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, không còn tình trạng thông cống nghẹt Thuận An… Muốn đạt được các chỉ tiêu đó, trước hết thị xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, huy động ở mức cao nhất sự tham gia của xã hội BVMT; đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, nâng cao năng lực thu gom vận chuyển chất thải rắn đô thị và chất thải rắn y tế, từng bước xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý môi trường đô thị, lồng ghép các yêu cầu về BVMT vào các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển của thị xã. Thêm vào đó sẽ phát triển các công nghệ sạch, thân thiện môi trường và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ cho quá trình sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực môi trường. So với Biên Hòa, tỉ lệ của thị xã Thuận An cần được cải thiện tương tự để không còn tình trạng thông cống nghẹt và rút hầm cầu Biên Hòa.
Mục tiêu, giải pháp đặt ra và giải quyết các vấn đề môi trường đã có. Điều quan trọng bây giờ là TX.Thuận An đang tính toán lộ trình và bước đi phù hợp để đạt các chỉ tiêu đó, góp phần đem lại văn minh, hiện đại cho một đô thị đang từng ngày công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Không có nhận xét nào