Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Bình Dương những việc làm ý nghĩa giúp bảo vệ môi trường

Trong những năm qua Bình Dương luôn duy trì tốc độ phát triển tăng trưởng cao, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội chất lượng môi trường ở Bình Dương cũng phải chịu một số áp lực lớn song Bình Dương luôn chủ động trong việc bảo vệ môi trường để tạo nên sự phát triển bền vững kinh tế.

Chủ động trong công tác bảo vệ môi trường

Bình Dương đã ban hành quy định về bố trí ngành nghề sản xuất công nghiệp, chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư đô thị.
Rà soát chặt chẽ các cụm công nghiệp tập trung, kiểm tra tất cả các hệ thống thông cống nghẹt thoát nước có đảm bảo yêu cầu hay không, xử lý rác an toàn cho môi trường là những việc làm mà các cơ sở trên địa bàn Bình Dương phải tuân theo.
thuc-trang-rac-thai-o-thu-dau-mot 1
Đồng thời định hướng không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, hạn chế bố trí các khu công nghiệp nằm ngoài khu cụm công nghiệp trên địa bàn…để giúp phòng ngừa, hạn chế và phát sinh ô nhiễm, các điểm nóng về môi trường.
Công tác quan trắc giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các nguồn thải lớn được chú trọng. Bình Dương đã đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, camera giám sát. Hệ thống đã kiểm soát được 52 nguồn thải lớn với tổng lưu lượng 97.000 m3/ngày đêm, giúp kiểm soát liên tục hơn 70% tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh

Ngoài việc quản lý chặt chẽ các cơ sở công nghiệp thì cần phải nâng cao ý thức người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường khu dân cư, khu đô thị. Thường xuyên có các buổi tuyên truyền vận động người dân sống và hành động đẹp như không vứt rác bừa bãi, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và trồng cây xanh xung quanh khu vực mình sinh sống.
Đốc thúc các công nhân vệ sinh môi trường trong công tác đào, thông cống nghẹt Bình Dương hay hút hầm cầu Bình Dương để giảm bớt tình trạng ứ động tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường.
thuc-trang-rac-thai-o-thu-dau-mot 2
Thường xuyên tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường cho các em học sinh để giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của môi trường. Giáo dục cho các em chính là giáo dục cho các chủ nhân tương lai của đất nước để sau này công tác bảo vệ môi trường sẽ diễn ra dễ dàng hơn trong mọi hành động.
Trên đây là những biện pháp cũng như những việc làm sắp tới của Bình Dương để bảo vệ môi trường. Mọi hành động đều có ý nghĩa khi chúng ta nhân rộng ra cùng mọi người thực hiện nó một cách có hiệu quả.
Nguồn: https://www.linkedin.com/pulse/b%C3%ACnh-d%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%AFng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-%C3%BD-ngh%C4%A9a-gi%C3%BAp-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ethan-nguyen/?published=t

Không có nhận xét nào