Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Những công tác quan trọng bảo vệ môi trường tại Biên Hòa

Biên Hòa đang đưa ra rất nhiều chính sách để bảo vệ môi trường. Bao gồm các công tác bảo vệ môi trường nước, đất, không khí và các phương án bảo vệ tài nguyên môi trường: hút hầm cầu Biên Hòa, thông cống nghẹt Biên Hòa. Chính vì trong thời gian gần đây theo kết quả điều tra thì môi trường của Biên Hòa đang có chiều hướng xấu dần.

Phương án bảo vệ môi trường

Trước hết tình trạng đáng báo động của Biên Hòa là tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Khi mà nguồn nước sinh hoạt của người dân đã có các tạp chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Biên Hòa đã cho xây dựng các hệ thống cống thoát nước mỗi khi nước bị ngập. Làm cho nguồn nước bị ô nhiễm không xâm nhập vào được nguồn nước ngầm. Xây dựng các hệ thống xử lý nước sạch phục vụ cho các họ dân ở xa vùng dân cư. Quản lý các khu công nghiệp chặt chẽ phải xây hệ thống lọc nước thải trước khi thải ra môi trường. Hệ thống phải đảm bảo về mặt kỹ thuật và đúng với yêu cầu đã được đề ra. Một cách giúp giảm ô nhiễm môi trường nữa đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.
Xây dựng các khu tập kết rác thải sinh hoạt và có các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt. Cần khuyến khích người dân đổ rác đúng nơi quy định không xả rác bừa bãi hay đào chôn không đúng nơi quy định. Ở các khu công nghiệp phải phối hợp với công ty môi trường để giải quyết rác thải tại khu vực sản xuất.
Cần nhanh chóng khắc phục chất thải dioxin xung quanh sân bay Biên Hòa để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc về sau. Nên ngăn chặn nguồn nước ở khu vực đó, đẩy mạnh công tác thông cống nghẹt Biên Hòa [https://moitruongmiennam.net/thong-cong-nghet-bien-hoa/]. Không nên sản xuất xung quanh khu bị nhiễm độc, sơ tán người dân qua các khu vực khác để dễ xử lý đất bị nhiễm độc.

Triệt để với từng hành động trong công tác bảo vệ môi trường ở Biên Hòa

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý môi trường, cần mạnh tay với các cơ sở, cá nhân nào làm ảnh hưởng đến môi trường. Biểu dương tuyên duyên các cơ quan, đoàn thể cá nhân có các việc làm tích cực để bảo vệ môi trường.
Trong vấn đề tài nguyên thì nên khai thác hợp lý tránh tình trạng lãng phí gây các vấn đề như thiếu nước ngầm hay tài nguyên bị càn kiệt làm mất cân bằng sinh thái.
Đó là những việc làm cụ thể và cấp bách nhất hiện nay mà Biên Hòa cùng moitruongmiennam.net có thể làm để bảo vệ môi trường của mình. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả cộng đồng hy vọng rằng mỗi cá nhân của Biên Hòa đều có thức cao để tạo nên cộng đồng vững mạnh.

Không có nhận xét nào