Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Đồng Nai thực trạng môi trường hiện nay ở nông thôn

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được các cơ quan ban ngành quan tâm, triển khai rất nhiều các biện pháp nhằm góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường sống. Các chất thải, rác thải ngày càng đa dạng và phát sinh phức tạp cả về số lượng lẫn chất lượng.

Thực trạng môi trường rác thải ở Đồng Nai


Việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế dẫn đến chất lượng môi trường trên địa bàn có nơi, có lúc có dấu hiệu bị ô nhiễm cục bộ. Chính vì sự thiếu kiểm soát cũng như chưa có sự can thiệp kịp thời làm cho môi trường ngày càng đi xuống theo hướng tiêu cực trong đó tập trung ở những khu vực tiếp nhận nguồn thải từ các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất và nhất là ở khu vực nông thôn.
Đồng Nai thực trạng môi trường hiện nay ở nông thôn

Ở khu vực nông thôn hiện nay, ô nhiễm môi trường chủ yếu do rác thải (sinh hoạt, chất thải rắn nông nghiệp) và nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa được thu gom, xử lý đảm bảo, thải trực tiếp ra nơi tiếp nhận. Theo số liệu thống kê tháng 6/2017, khối lượng rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 750 kg/ngày, trong đó tỷ lệ thu gom, xử lý mới đạt khoảng 65%, biện pháp xử lý rác thải ở khu vực nông thôn chủ yếu là đốt bằng lò đốt và chôn lấp chưa đảm bảo, các hộ dân chưa có các bể tự hoại vệ sinh gây hút hầm cầu Đồng Nai[https://moitruongmiennam.net/hut-ham-cau-tai-dong-nai/] (khu chôn lấp chủ yếu mới có tường bao quanh, chưa được đầu tư hạ tầng về bảo vệ môi trường, chưa có biện pháp xử lý mùi và nước rỉ rác).

Tác động từ nhiều mặt gây ô nhiễm môi trường


Mặt khác, tình trạng rác thải ở một số khu vực nông thôn chưa được thu gom, xả trực tiếp ra các thủy vực, khu vực công cộng (đường giao thông, kênh, mương...) làm thông cống nghẹt Đồng Nai[https://moitruongmiennam.net/thong-cong-nghet-dong-nai/].
Nước thải phát sinh ở khu vực nông thôn chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi từ các hộ gia đình, một phần được thu gom, xử lý sơ bộ tại hộ gia đình, sau đó thải ra môi trường, một phần không được thu gom, xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường.
Đồng Nai thực trạng môi trường hiện nay ở nông thôn

Ở nông thôn đa số người dân chưa nắm bắt được hết các quy trình xử lý chất thải trước khi đổ ra môi trường nên công tác bảo vệ môi trường ở đây khó khăn và có nhiều bất cập. Muốn xây dựng được môi trường lành mạnh ở nông thôn cần phải có thời gian để nâng cao ý thức của người dân từ đó sẽ dễ dàng hơn cho công tác tuyên truyền và vận động.


Không có nhận xét nào