Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Đồng Nai tích cực bảo vệ môi trường

Được sự đồng thuận của tất cả người dân Đồng Nai mà Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh đang phấn đấu triển khai các dự án toàn diện để bảo vệ môi trường tại địa phương. Tích cực xây dựng một môi trường luôn xanh – sạch – đẹp trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng người dân, đưa Đồng Nai phát triển nhanh bền vững.

Hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra


Theo Sở Tài Nguyên và Môi Trường thì Đồng Nai đang đưa ra nhiều phương án mang tính đột phá trong thời gian sắp tới. 
Một là, huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai tích cực bảo vệ môi trường

Theo đó Đồng Nai đang rà soát lại tất cả các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, triển khai xây dựng các bãi rác có đầu tư để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đầu tư hệ thống thông cống nghẹt Đồng Nai [https://moitruongmiennam.net/thong-cong-nghet-dong-nai/] và hút hầm cầu Đồng Nai [https://moitruongmiennam.net/hut-ham-cau-tai-dong-nai/] để công tác bảo vệ môi trường được thuận lợi.

Hai là, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường để có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, đã hoàn thiện mạng lưới quan trắc, triển khai thực hiện quan trắc theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng số là 410 vị trí.

Đào tạo nhân lực bảo vệ môi trường


Đồng Nai quan tâm đào tạo các đội ngũ quan trắc tìm hiểu về các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đồng thời đầu tư các thiết bị hiện đại để giúp công tác bảo vệ môi trường được tốt hơn đặc biệt là hệ thống thông cống nghẹt [https://moitruongmiennam.net/thong-cong-nghet/].
Đồng Nai tích cực bảo vệ môi trường
Thường xuyên bồi dưỡng các cán bộ để tuyên truyền cho người dân về ý thức chấp hành các quy định bảo vệ môi trường. Khuyến khích người dân có những hành động đẹp như xử lý rác thải, chất thải đúng nơi quy định, trồng cây xanh …không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của người dân.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm đa dạng sinh học do hoạt động của con người; khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý và bền vững. Khuyến khích phát triển nền kinh tế theo cơ chế sản xuất sạch; không thu hút đầu tư đối với các dự án có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Đối với công tác bảo vệ môi trường thì Đồng Nai luôn chủ động và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan cũng như luôn đi sâu đi sát để tìm hiểu tình hình thực tế. Với sự cương quyết như vậy thì Đồng Nai sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu của mình đưa ra trong thời gian sắp tới.


Không có nhận xét nào