Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Môi trường ở Biên Hòa có nhiều chuyển biến tích cực

Dù phải chịu các áp lực lớn từ việc phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng công tác bảo vệ môi trường ở Biên Hòa có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy chỉ là một tỉnh lỵ của Đồng Nai nhưng Biên Hòa góp phần rất lớn trong công tác chung bảo vệ môi trường của Đồng Nai.

Các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian qua


Về môi trường nước, chất lượng nguồn nước mặt tại các điểm lưu vực sông đạt tiêu chuẩn cho phép sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Tuy bị nhiễm một số chất hữu cơ nhẹ nhưng có thể xử lý trong thời gian tới. Đối với nguồn nước dưới đất, đa số các mực nước tầng chứa dưới đạt tiêu chuẩn cho phép, có chiều hướng ổn định và tốt hơn trong tương lai. Vì quá trình hút hầm cầu Biên Hòa diễn ra thường xuyên.
Môi trường ở Biên Hòa có nhiều chuyển biến tích cực


Môi trường không khí trong thời gian qua của Biên Hòa theo kết quả quan trắc thì đạt chuẩn trong khoảng cho phép, trừ một số khu vực có mật độ giao thông cao không thể giải quyết được thì tất cả các khu vực đều có chất lượng không khí ổn định.

Về môi trường đất thì hiện nay trên địa bàn Biên Hòa số lượng đất bị thoái hóa không nhiều. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng đất còn khá tốt, hàm lượng các chất ô nhiễm trong đất thấp hơn so với quy chuẩn nhiều lần. Người dân đã biết sử dụng đất canh tác hợp lý, chuyển đổi cây trồng và áp dụng các phương pháp trồng cây sạch nên các lượng phân bón thuốc trừ sâu đã giảm đi đáng kể.


Khảo sát các khu sản xuất trên địa bàn Biên Hòa


Môi trường các ngành nghề, các khu chế xuất đã được chú trọng có đầu tư và xử lý có hiệu quả. Cụ thể, đối với các khu công nghiệp đã đầu tư các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hiện đại, lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải cho các nguồn điểm. Di dời các khu công nghiệp về cụm tập trung sẽ dễ dàng trong công tác kiểm tra, quan trắc của địa phương và giúp bảo vệ sức khỏe của người dân khi không sống chung với lũ.
Môi trường ở Biên Hòa có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác thu gom rác thải ở thành phố và nông thôn được chú trọng đồng bộ. Tăng thêm nguồn nhân lực, đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom rác. Phối hợp nhịp nhàng với người dân để công tác diễn ra thuận lợi hơn. Nâng cao ý thức người dân trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường như không nên vứt rác bừa bãi xuống các hệ thống kênh, rạch gây thông cống nghẹt Biên Hòa.

Biên Hòa đang nỗ lực cùng với các địa phương khác bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng sống của toàn tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn khi mọi công tác luôn được chú trọng và diễn ra đều đặn.

Không có nhận xét nào